ย่างเข้าหน้าฝนทีไร อากาศมันก็ชื้นๆหนาวๆนะค่ะ ขนาดตัวเรา