ทายนิสัยจากการถอดรองเท้า โอมมะลึกกึกกึ๋ย มะลึกกึกกึ๋ย เ