อื้อหืมมม รองเท้าทองคำ เมื่ออ่านหัวข้ออาจจะงงเป็นไก่ตาแ