ดำเนินเรื่องกันมาในบทความที่ 3 ค่ะ ในตอนนี้เราจะมาบอกถึ