แหม!!! ไม่อยากจะบ่นจากตอนที่แล้ว ทำดิฉันใจละลายทนไม่ไหว