สวัสดีค่ะ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน วันนี้เรายังคงอยู๋ในประเ