เมื่อพูดถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่มีสัตว์เป็นพรีเซ็นเตอร์นั้น